Kyrkans miljödiplom

Kyrkostyrelsen har i april 2019 beviljat Raseborgs kyrkliga samfällighet Kyrkans miljödiplom. Diplomet gäller åren 2019-2023.