Till nyhetslistan

RASEBORGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET SÖKER EN KANSLIST

11.1.2022 10.20

 

I tidsbundet arbetsavtal 1.3.22-31.8.22

Arbetsplatsen finns på samfällighetens ekonomikontor i Ekenäs

församlingshem.

Till kanslisten hör olika uppgifter i anslutning till samfällighetens förvaltning, såsom exempelvis kundbetjäning, skötsel av inköps- och försäljningsreskontra, fakturering samt upprätthållande av olika register, etc. Avsikten är att utveckla funktionen och en möjlighet till förlängning av anställningen kan vara möjlig.

En lämplig utbildning för den sökande är en examen på instituts- eller yrkeshögskolenivå inom exempelvis redovisning. Dessutom

förutsätts goda muntliga och skriftliga kunskaper i de båda inhemska

språken.

Uppgiftens grundlön bestäms enligt Kyrkans kravgrupp

403 (2.176,55€/mån). På anställningen tillämpas en 2 månaders

prövotid.

Ansökningar skickas till Raseborgs kyrkliga samfällighet,

PB 68, 10601 Ekenäs (eller per e-post raseborgs.kyrkliga.

samfallighet@evl.fi) och skall finnas tillhanda senast fredag

28.1.2022 kl. 12.00.

På eventuella frågor svarar ekonomichef Cecilia Wallenius,

cecilia.wallenius@evl.fi, tfn 044 755 3621.