Adress: Gråströmsvägen

Svartå begravningsplats är belägen på en kulle i närheten av Svartå finska skola. 

Kontakt