Statsrådet fattade 22.11.2007 beslut om att upplösa Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. I stället bildades en ny stad, Staden Raseborg.

Beslutet trädde i kraft 1.1.2009. Detta medförde också att en ny kyrklig samfällighet – Raseborgs kyrkliga samfällighet - uppstod på den nya stadens område fr.o.m. 1.1.2009.  Då hade den kyrkliga samfälligheten åtta församlingar. Den bestod av Bromarvs-, Ekenäs-, Karis svenska-, Karjaan suomalainen-, Pojo svenska-, Pohjan suomalainen-, Snappertuna- och Tenala församlingar.

1.1.2015 skedde ändringar i församlingsstrukturen som medförde att samfälligheten framledes består av tre församlingar: Ekenäsnejdens svenska församling, Karis-Pojo svenska församling och Raaseporin suomalainen seurakunta. 

31.12.2016 var den kyrkliga samfällighetens folkmängd 21.056.

 

Raseborgs kyrkliga samfällighet söker en FÖRSAMLINGSMÄSTARE

Församlingsmästaren är placerad vid Sta Katarina kyrka i Karis och har också arbetsuppgifter i Sta Maria kyrka i Pojo samt i Svartå kyrka.

Arbetsuppgifterna förutsätter lämplig utbildning och/eller tillräcklig erfarenhet, samt goda kunskaper i svenska och finska. Befattningens lönesättning är placerad i kravgrupp 401. På anställningen tillämpas en 6 månaders prövotid.

Ansökningar inlämnas senast 28.4.2017 på adressen: Raseborgs kyrkliga samfällighet, PB 68, 10601 EKENÄS,eller per e-post: raseborgs.kyrkliga.samfallighet(at)evl.fi.

Tilläggsuppgifter om befattningen ges vid behov av kyrkoherde Pentti Raunio, tfn 050 300 3683. 

pdf