Raseborgs kyrkliga samfällighet äger obebyggda tomter på prästgårdsområdet i Karis. Tomterna bjuds i första hand ut för arrendering och kan inlösas efter att dom bebyggts. 

Tilläggsinformation om tomterna, samt om ansökningsförfarande mm ges av ekonomidirektör Christer Lindvik.