pdf Möteskalender 2019

Gemensamma kyrkofullmäktige

 

Under perioden 2019-2022 har gemensamma kyrkofullmäktige följande sammansättning:

 

Forsström Camilla

Grundström Joni, viceordförande

Hindrén Ole

Huuhtanen Tuula

Ilander Kerstin

Isaksson Ritva

Isaksson-Heimberg Marianne

Kajander Rabbe

Kauppinen Pia

Kemppi Eija

Korhonen Harri

  

Laurila Timo

Laxell Gustav

Lindholm Frank

Lindholm Henrik

Molander Ove

Nyberg Stig

Opara Minna

Porkka Paavo

Pråhl Annika

Ruusunen Leena           

Sandelin Ringa       

 

 

Skogberg Tauno

von Smitten Karl, ordförande

Storsjö Ann

Sundström Guy

Svensson Annina

Tasanko Jaana

Wasström Johanna

Wickström Holger

Wikström Monika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gemensamma kyrkorådet

 

Under perioden 2019-2020 har gemensamma kyrkorådet följande sammansättning (personliga suppleanter inom parantes):

 

Anders Lindström, ordförande

Stig Nyberg (Henrik Lindholm)

Camilla Forsström (Minna Opara)

Sig-Britt Sahlberg (Ringa Sandelin)

Tuula Huuhtanen (Pia Kauppinen)

Ann Storsjö (Annika Pråhl)

Eija Kemppi (Harri Korhonen)

Guy Sundström (Ove Molander)

Gustav Laxell, viceordförande (Staffan Björklund)

Jaana Tasanko (Jorma Pelkonen)

Frank Lindholm (Tauno Skogberg)

Johanna Wasström (Ann-Christine Forsell)