Raseborgs kyrkliga samfällighet
Ekonomikontoret (öppet 9-13)
PB 68, Larssonsvägen 1
10601 EKENÄS
Tfn 019-2411540
Fax 019-2412688

 

Raseborgs kyrkliga samfällighet (Grav- och tomtärenden)
Centralgatan 23
10300 KARIS
Tfn 019-2793000