På Raseborgs kyrkliga samfällighets område finns bl.a. 7 kyrkor och lika många församlingshem, tre begravningskapell och två lägergårdar. Dessutom äger samfälligheten också en rad andra fastigheter samt en del tomtmark och jord- och skogsbruksområden.

Välj ort samt den kyrka eller fastighet du vill bekanta dig med i menyn till vänster.