360° presentation

Adress: Lilla Kyrkogatan 3

Kyrkan utgör centrum för församlingen.

Den är en plats för stor gemenskap och egna stilla stunder, en mötesplats människor emellan men också en plattform för djupare livsmöten. Gudstjänsterna, förrättningarna, de olika sammankomsterna och de många musiktillfällena skapar förutsättning för stillhet, tröst och glädje i livets ström eller under dess viktiga brytpunkter.

 

Kort historik

1546 Gustav Vasa ger Ekenäs stadsprivilegier.

1589 Greve Axel Leijonhufvud påbörjar uppförandet av en liten träkyrka.

1600 Yngre brodern Moritz Leijonhufvud fullbordar kyrkbygget. I början på 1600-talet väcks tanken på att bygga en stenkyrka.

1651 Det nya kyrkbygget vidtar på initiativ av Gustav Adolf Leijonhufvud. En tavla i sandsten föreställande honom och hans maka Christina Catharina De la Gardie finns kvar på kyrkans yttervägg.

1656 Greve Gustaf Adolf Leijonhufvud dör i sviterna han fick i 30-åriga kriget.

1680 Sonen Gustav Mauritz Leijonhufvud fullbordar kyrkbygget i enlighet med faderns testamente. Den nya kyrkan uppförs i granit, 36 m lång, 17 m bred med 2 m tjocka väggar och ett ca 31 m högt torn.

1690 Den gamla träkyrkan rivs.

1821 Den 14.6 kl 04 utbryter en eldsvåda, som antänder kyrkans spåntak. Bara altaruppsatsen och några föremål kan räddas. Detta leder till att en ny byggnad uppförs i enlighet med Charles Bassis ritningar i nyklassicistisk stil. Anders Fredrik Granstedt fullbordar planeringen och bygget. Taket blir 10 m lägre, pelarna tas bort, nya stora fönster tas upp i de gamla murarna.

1842 Den nya kyrkan står klar, barock har blivit nyklassicism.

1957-59 Kyrkan restaureras och glasmålningarna av Karin Mazeitti-Slotte flyttas till norra sidan (målningarna gjordes 1924).

1987-90 Kyrkan renoveras på nytt. En av glasmålningarna flyttas till det södra korfönstret, altarväggen muras igen och marmoreras. Ekenäs kyrkas torn ligger nu 41,5 m över havet och 35,8 meter över marken.

 

Inventarier

Kyrkan har flera värdefulla inventarier, bland annat en nattvardskalk från år 1613. Flera av föremålen är fortfarande i användning i församlingens gudstjänster.

En av de finare dyrgriparna som hör till kyrkan är kyrkoherde Sigfrid Aronus Forsius egen bibel från 1600-talet. Denna en aning brännskadade bibel är försedd med Forsius egna anteckningar. Bibeln är idag deponerad i Ekenäs museum.

I den nya broschyren/historiken över Ekenäs kyrka finns närmare information om de olika föremålen i kyrkan.

Broschyren finns att köpa i kyrkan och på pastorskansliet.

 

Orgeln

Donerades till kyrkan år 1842 av riddaren Berndt Erik Inberg. Orgeln byggdes av Anders Thulé. Den har ombyggts under flere repriser, men nyrestaurerades och återinvigdes år 1992.

 

Kontakt

Församlingsmästare Tove Holmström, tfn 040-7615072

Pastorskansliet (vard. 9-13) tfn 019-2411060

 

Öppethållning

Ekenäs kyrka är en av Finlands många vägkyrkor. Under sommaren 2020 är kyrkan öppen 1.6-23.8 dagligen kl. 11-17 (ej 19-20.6).

Vintertid är kyrkan öppen under gudstjänsttid, konserter, förrättningar samt sporadiskt när personal finns på plats.
Öppen även enligt överenskommelse.