Adress: Rusthållsgränden 2

Församlingshemmet i Österby är en äldre karaktärsbyggnad belägen på en av Österbykullarna.

I byggnaden ordnas eftermiddagsverksamhet för skolbarn varje skoldag och Droppen,ett familjecafé för vuxna och barn under skolåldern, har sin verksamhet förlagd till Österby församlingshem.