Skriv ut

Adress: Rusthållsgränden 2

Församlingshemmet i Österby är en äldre karaktärsbyggnad belägen på en av Österbykullarna.

I byggnaden ordnas eftermiddagsverksamhet för skolbarn varje skoldag och Droppen,ett familjecafé för vuxna och barn under skolåldern, har sin verksamhet förlagd till Österby församlingshem.

Eftermiddagshemmet:

Eftisledare

Ellen Malvina Qvarnström

0400-291 334

Droppen:

Ledare för kyrkans barnverksamhet

Helena Hollmérus

044-755 3611