Adress: Centralgatan 23

Kapellet används främst i samband med jordfästningar och är beläget invid St Olofs begravningsplats. Kapellet kallas ibland också för krematoriekapellet p g a att Karis krematorium finns i kapellets bottenvåning.

St Olofs kapell invigdes av Domprost Olav D Schalin 18.10.1960. Kapellet genomgick en grundrenovering i slutet av år 2006 och i samband med renoveringen installerade ett nytt lyftbord mellan krematoriet och kapellet.