Adress: Ramsdal 39, 10820 Lappvik, tfn 019-2448015

Ramsdal lägergård är belägen invid Gennarbyviken på den s.k. söta sidan av Stagsund. Ramsdal ligger cirka 3½ km från Lappvik. Vid Lappvik väljer man Öby avtaget och kör längs den vägen cirka 3 km ända fram till skylten där det står Ramsdal, på högra sidan om man kommer från Lappvik hållet.

Fastigheten Ramsdal lägergård består av flere byggnader. En huvudbyggnad , med kök, matsal och lektionssal, ett ”torp” som fungerar som logement (10 platser), bergstugan som är den största inkvarteringsbyggnaden ( 22 platser), stockstugan som fungerar som ledarfastighet och logement ( max 8 platser). Till Ramsdal lägergård hör ytterligare en bastu och en förrådsbyggnad.

Sommartid är lägergården ofta fullbokad för olika läger, av vilka skriftskollägren upptar den mesta av tiden. Under andra tider på året ordnas veckoslutsläger av olika slag.

 

 

 

 

Utomstående kan även hyra Ramsdal. Förfrågningar riktas till kyrkoherde Anders Lindström.

Värdinna

Nina Asén-Nyman

040-563 8813

Hyresförfrågningar

Kyrkoherde

Anders Lindström

0400-527 488