Förvaltningen i Raseborgs kyrkliga samfällighet

Raseborgs kyrkliga samfällighet omfattar tre församlingar:

  • Ekenäsnejdens svenska församling 
  • Karis-Pojo svenska församling
  • Raaseporin suomalainen seurakunta

Samfälligheten ansvarar för församlingarnas ekonomi samt fastigheterna och begravningsväsendet

I den kyrkliga samfällighet är det gemensamma kyrkofullmäktige som fattar de högsta besluten. De förtroendevalda väljs i församlingsvalet och besluter om samma frågor som fullmäktige i en helt självständig församling. Dessutom fördelar de medel mellan församlingarna i samfälligheten.

Gemensamma kyrkofullmäktige utser ett gemensamt kyrkoråd som leder samfällighetens verksamhet, administration och ekonomi. Det bereder ärenden till gemensamma kyrkofullmäktige och verkställer besluten.