Gemensamma kyrkorådet

 

Under perioden 2019-2020 har gemensamma kyrkorådet följande sammansättning (personliga suppleanter inom parantes):

 

Anders Lindström, ordförande

Stig Nyberg (Henrik Lindholm)

Camilla Forsström (Minna Opara)

Mona Böhme (Ringa Sandelin)

Tuula Huuhtanen (Tarja-Helena Hietanen)

Ann Storsjö (Annika Pråhl)

Mika Niemi (Harri Korhonen)

Guy Sundström (Ove Molander)

Gustav Laxell, viceordförande (Staffan Björklund)

Jaana Tasanko (Jorma Pelkonen)

Frank Lindholm (Tauno Skogberg)

Johanna Wasström (Ann-Christine Forsell)