Krematoriet

Krematoriet

Centralgatan 23, 10300 Karis

040 054 0022

Kontakt

Chefen för begravningsväsendet, Charlotta Laukkanen, tfn 040-0540022 

Karis krematorium är Finlands äldsta församlingsägda krematorium. De första ritningarna presenterades av professor Hilding Ekelund år 1955. Dåvarande kyrkoherde Birger Selroos satt i krematorieföreningen som ordförande och var en av de drivande krafterna bakom byggnadsprojektet. Planering och byggnation tog många år i anspråk, men till slut kunde krematoriet tas i bruk 16.1.1964.

Läge på kartan