S:t Olofs begravningskapell

Krematoriekapellet

S:t Olofs begravningskapell

Centralgatan 23, 10300 Karis

Kapellet används främst i samband med jordfästningar och är beläget invid St Olofs begravningsplats. Kapellet kallas ibland också för krematoriekapellet p g a att Karis krematorium finns i kapellets bottenvåning.

St Olofs kapell invigdes av Domprost Olav D Schalin 18.10.1960. 

Parkering Parkering
Toalett Toalett

Evenemang

lö 27.4 kl. 11.00

Centralgatan 23, 10300 Karis

Uppvaktning vid veteranstenen kl. 11 och hjältegravarna vid S:t Olofs kapell kl. 11.15

Uppvaktning vid veteranstenen kl. 11 och hjältegravarna vid S:t Olofs kapell kl. 11.15 på Veterandagen
sö 19.5 kl. 11.45

Centralgatan 23, 10300 Karis

Uppvaktning vid hjältegravarna

Uppvaktning vid hjältegravarna på Karis begravningsplats på De stupades dag.