S:t Olofs begravningskapell

Krematoriekapellet

Centralgatan 23 , 10300 Karis

S:t Olofs begravningskapell

Kapellet används främst i samband med jordfästningar och är beläget invid St Olofs begravningsplats. Kapellet kallas ibland också för krematoriekapellet p g a att Karis krematorium finns i kapellets bottenvåning.

St Olofs kapell invigdes av Domprost Olav D Schalin 18.10.1960. 

Parkering
Toalett

Evenemang

må 6.12 kl. 10.30

Centralgatan 23, 10300 Karis

Tvåspråkig gudstjänst på självständighetsdagen

Välkommen på tvåspråkig gudstjänst till S:t Olofs kapell.