S:ta Maria kyrka

Pojo kyrka

S:ta Maria kyrka

Gamla Åbovägen 79, 10420 Skuru

Kontakt

Vaktmästare, tfn 040-7318345 

Pastorskansliet, tfn 019-2793000

360° presentation av kyrkan

Pojo kyrka bygdes på 1400-talet. Under seklerna har den samlat på sig många olika spår av tidens gång. Några träskulpturer berättar om 1200-talet. Stenväggarna berättar om 1400-talet, bänkarna om 1700-talet, läktaren med den gamla orgelfasaden om 1800-talet, tegelgolvet, altarskranket och orgeln om 1900-talet, och det nya altaret om 2000-talet.


Kyrkan genomgick under år 2001 en grundlig renovering då allting från vatten, värme och elektricitet via bänkarnas skick och komfort till inventarier som textiler och möbler sågs över. En stor förändring blev belysningen som helt planerades om.

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett
Hörselslinga Hörselslinga
Parkering Parkering
Toalett Toalett

Evenemang

sö 5.2 kl. 12.00 -13.30

Gamla Åbovägen 79, 10420 Skuru

Högmässa i Pojo kyrka

Välkommen på högmässa till Pojo kyrka på Kyndelsmässodagen!
sö 12.2 kl. 12.00 -13.30

Gamla Åbovägen 79, 10420 Skuru

Högmässa i Pojo kyrka

Välkommen på högmässa till Pojo kyrka!
sö 19.2 kl. 12.00 -13.30

Gamla Åbovägen 79, 10420 Skuru

Högmässa i Pojo kyrka

Välkommen på fastlagssöndagens högmässa!
sö 26.2 kl. 12.00 -13.30

Gamla Åbovägen 79, 10420 Skuru

Gudstjänst i Pojo kyrka

Välkommen på gudstjänst första söndagen i fastan.
sö 5.3 kl. 12.00 -13.30

Gamla Åbovägen 79, 10420 Skuru

Högmässa i Pojo kyrka

Välkommen på högmässa andra söndagen i fastan.
sö 12.3 kl. 12.00 -13.30

Gamla Åbovägen 79, 10420 Skuru

Högmässa i Pojo kyrka

Välkommen på högmässa tredje söndagen i fastan.
sö 19.3 kl. 12.00 -13.30

Gamla Åbovägen 79, 10420 Skuru

Högmässa i Pojo kyrka

Välkommen på högmässa fjärde söndagen i fastan.
sö 26.3 kl. 12.00 -13.30

Gamla Åbovägen 79, 10420 Skuru

Gudstjänst i Pojo kyrka

Välkommen på gudstjänst på Marie bebådelsedag.