Svartå kyrka

*

Hållsnäsvägen 82, 10360 Svartå

Gudstjänster och högmässa på svenska firas i Svartå kyrka 4-5 söndagar per termin kl. 16, i övrigt är kyrkan öppen året om enligt överens­kommelse.

Kontaktperson: Församlingsmästare Marja-Sisko Maristo, tfn 044-300 2343.

Bokningar av kyrkan via pastorskansliet, tfn 019-279 3000.

360° presentation av kyrkan

Svartå kyrka öppen sommaren 2023

öppen torsdagar                        öppen söndagar

29.6 kl. 12-16                               2.7 kl. 12-16
6.7 kl. 12-16                                 9.7 kl. 12-16
13.7 kl. 12-16                               16.7 kl. 12-16
20.7 kl. 12-16                               23.7 kyrkan inte öppen
27.7 kl. 12-16                               30.7 kl. 12-16
3.8 kl. 12-16                                 6.8 kl. 12-16
10.8 kl. 12-16                               13.8 kl. 12-16

Den första brukskyrkan vid Svartå järnbruk byggdes i början av 1600-talet. Kyrkan revs efter att nuvarande kyrka invigdes år 1761. Kyrkans grundplan är korsformig med betoning av längdriktningen (öster-väster). Kyrksalen rymmer ca 150 personer.

Predikstolen är från 1705. I kyrkan finns en av landets äldsta kollekthåvar, troligen från år 1705.

I mitten av 1970-talet genomgick kyrkan en betydande renovering.

Sin första orgel fick kyrkan år 1901, en orgel med tio stämmor. Orgeln grundrenoverades år 1967 av Kangasala orgelfabrik och byggdes år 1976 om av firman Hans Heinrich i Maxmo.

Invid kyrkan finns en klockstapel från år 1778.

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett
Hörselslinga Hörselslinga
Parkering Parkering
Toalett Toalett

Evenemang

fr 3.11 kl. 18.00 -19.30

Hållsnäsvägen 82, 10360 Svartå

Kvällmässa med ljuständning i Svartå kyrka

Välkommen på ljuständning i Svartå kyrka.