Gemensamma kyrkorådet

 

Under perioden 2023-2024 har gemensamma kyrkorådet följande sammansättning (personliga suppleanter inom parantes):

 

Anders Lindström, ordförande

Ove Molander (Guy Sundström)

Camilla Forsström (Johanna Wasström)

Minna Opara (Margareta Puiras)

Tuula Huuhtanen (Juha Valta)

Annika Pråhl (Staffan Björklund)

Gustav Laxell (Kim Björklund)

Karl von Smitten, vice ordförande (Stig Nyberg)

Henrik Lindholm (Mikael Borgman)

Ann Storsjö (Monika Wikström)

Stig Lindström (Paavo Porkka)

Jaana Tasanko (Petri Kajander)