Kesia Edström

Familjerådgivare
Församlingsarbetets specialtjänster

Michaela Gahmberg

Ekonomisekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster Personaltjänster

Charlotta Laukkanen

Chef för begravningsväsendet
Begravningstjänster Fastighetstjänster

Christer Lindvik

Ekonomidirektör
Fastighetstjänster Ekonomi- och administrationstjänster


Maija-Liisa Räihä

Församlingsträdgårdsmästare, tf
Begravningstjänster

Ann-Sofi Storbacka

Familjerådgivare, chef för familjerådgivningscentralen

Cecilia Wallenius

Ekonomichef
Ekonomi- och administrationstjänster Personaltjänster