Hyppää sisältöön

Välkommen
till Familjerådgivningscentralen Raseborg!

 

Vår viktigaste uppgift är att ge samtalsterapi vid svårigheter i familjer eller parrelationer och vid olika former av livskriser.

Vi erbjuder också arbetshandledning och medling vid separation.

Vi är en av Evangelis-lutherska kyrkans 37 familjerådgivningscentraler och betjänar invånare i Hangö, Raseborg, Ingå och Sjundeå.

Många problem blir lättare att bära när du pratar om dem med någon annan. Ett konfidentiellt samtal med en yrkeskunnig person kan hjälpa till att lösa upp också de tuffa knutarna.

Mänskliga relationer - familjerådgivningen