Hyppää sisältöön

Välkommen
till Familjerådgivningscentralen Raseborg!

 

Vår viktigaste uppgift är att ge samtalsterapi vid svårigheter i familjer eller parrelationer och vid olika former av livskriser.

Vi erbjuder också arbetshandledning och medling vid separation.

Vi är en av Evangelis-lutherska kyrkans 41 familjerådgivningscentraler och samarbetar med kommunerna. Vi betjänar invånare i Hangö, Raseborg, Ingå och Sjundeå.

Vi behöver mänskliga relationer. Det är bra att ta vara på dem.

Mänskliga relationer - familjerådgivningen