Hyppää sisältöön

Medling vid separation

Medling används oftast inför eller efter en skilsmässa. Det är en frivillig process där föräldrarna söker överenskommelser som fungerar i den nya situationen.  

Fokus ligger på barnen och föräldrasamarbetet. Vid medlingen behandlas inte parets interna konflikt utan man koncentrerar sig på barnens bästa och på konkreta lösningar och överenskommelser om till exempel vårdnad, umgängesrätt och underhåll. Också sambor och parter i ett registrerat partnerskap kan använda medling i familjefrågor.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat familjerådgivningscentralen rätt att medla i familjefrågor.

Hur går det till?

Medlingen består av 1–4 träffar. De flesta är gemensamma, men vanligtvis träffar medlarna också vardera föräldern enskilt en gång.

I medlingen deltar oftast två familjerådgivare. 

Målet är att hitta praktiska lösningar som båda parterna kan acceptera och följa.

Samtalen är inofficiella och konfidentiella, men resultatet av medlingen kan användas hos barnatillsyningsmannen om parterna vill det.

 

Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mera eller höra om medling är ett bra alternativ i er situation!