Hyppää sisältöön

Familjerådgivningscentralens administration

Lutherska kyrkans familjerådgivning

Vi är en av Evangelisk-lutherska kyrkans 41 familjerådginvningscentraler. Arbetet koordineras av Kyrkostyrelsen, som också ordnar kyrkans egen specialiseringsutbildning för familjerådgivare.

Huvudman och finansiering

Familjerådgivningscentralen Raseborg upprätthålls av församlingarna i Raseborgs kyrkliga samfällighet och personalen är anställd av samfälligheten.

Församlingarna inom Raseborgs kyrkliga samfällighetÖppna länk i ny flik:

Samarbetsavtal med kommunerna

Församlingarna i Raseborgs kyrkliga samfällighet har samarbetsavtal gällande familjerådgivningscentralen med följande församlingar och kommuner:

Direktion

Verksamheten leds av en direktion som tillsätts för gemensamma kyrkorådets mandatperiod. Direktionen är underställd gemensamma kyrkorådet i Raseborgs kyrkliga samfällighet.

Direktionen 2019–2021 består av

Anders Lindström, kyrkoherde i Ekenäsnejdens svenska församling, ordförande för direktionen
Pentti Raunio, kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling
Gunilla Heinonen
Rita Lindholm-Wirtanen – ersättare Carita Österberg
Tuija Malmivaara – ersättare Sanna Kipinoinen
Monika Wikström – ersättare Margot Flinck
Gunnel M. Helander – ersättare Karin Ingberg-Wiberg

Familjerådgivningens chef Ann-Sofi Storbacka bereder ärenden för direktionen.