Hyppää sisältöön

Familjerådgivningscentralens administration

Lutherska kyrkans familjerådgivning

Vi är en av Evangelisk-lutherska kyrkans 37 familjerådginvningscentraler. Arbetet koordineras av Kyrkostyrelsen, som också ordnar kyrkans egen specialiseringsutbildning för familjerådgivare.

Huvudman och finansiering

Familjerådgivningscentralen Raseborg upprätthålls av församlingarna i Raseborgs kyrkliga samfällighet och personalen är anställd av samfälligheten.

Församlingarna inom Raseborgs kyrkliga samfällighetÖppna länk i ny flik:

Samarbetsavtal med församlingar

Församlingarna i Raseborgs kyrkliga samfällighet har samarbetsavtal gällande familjerådgivningscentralen med följande församlingar:

Direktion

Verksamheten leds av en direktion som tillsätts för gemensamma kyrkorådets mandatperiod. Direktionen är underställd gemensamma kyrkorådet i Raseborgs kyrkliga samfällighet.

Direktionen 2023-2024 består av

Anders Lindström, ordförande, kontraktsprost

Pentti Raunio, khde i Karis-Pojo svenska församling

Rita Lindholm-Wirtanen, viceordförande, suppleant Carita Österberg

Margareta Puiras, suppleant Ove Molander

Mona Svartström, suppleant Berndt Gottberg

Jaana Tasanko, suppleant Sanna Kipinoinen

Monika Wikström, suppleant Katarina Hanell

 

Familjerådgivningens chef Ann-Sofi Storbacka bereder ärenden för direktionen.