Hyppää sisältöön

Arbetshandledning

Arbetshandledning handlar om att undersöka, utvärdera och utveckla det egna arbetet i samarbete med en arbetshandledare.

Man kan gå i arbetshandledning antingen enskilt eller i grupp. En arbetshandledningsgrupp består oftast av personer med liknande arbetsuppgifter. I grupphandledning får deltagarna ta del av gruppens gemensamma kunnande och erfarenheter.

I en arbetshandledningsprocess har man tid, rum och möjlighet för reflektion kring arbetsrelaterade frågor.

Arbetshandledningen är konfidentiell och arbetshandledaren har tystnadsplikt. De handledda formulerar själva handledningens omfattnnig, innehåll och mål i samråd med handledaren.

Närmare uppgifter ger Ann-Sofi Storbacka, resursinriktad arbetshandledare